Користуючись Сайтом https://secrets.1plus1.ua  Ви автоматично підтверджуєте свою згоду з наведеними нижче правилами користування Сайтом. У разі, якщо Вам не виповнилось 18 років, використання сайту Вами автоматично підтверждує згоду Ваших батьків (опікунів/піклувальників) з цими Правилами.

Правила користування Сайтом https://secrets.1plus1.ua.

Ці Правила створені з метою впорядкування користування сайтом https://secrets.1plus1.ua (далі за текстом Сайт). Правила є обов’язковими для виконання всіма Користувачами Сайту. У разі, якщо Ви незгодні із нижчезазначеними Правилами, не використовуйте Сайт.

Увага, у разі якщо Вам не виповнилось 18 років, повідомте своїх батьків (опікунів/піклувальників) про те, що Ви користуєтесь даним Сайтом та запросіть їх ознайомитись з даними правилами.

1. Користування сайтом.

Використання Сайту  автоматично означає Вашу згоду з даними Правилами. Користувач, приймаючи умови, викладені в цих Правилах, зобов’язується їх дотримуватись або припинити використання Сайту. Користувач підтверджує, що він є правоздатним і дієздатним.

У разі , якщо Користувач не є повнолітньою особою, відповідальність  за його дії  несуть батьки (опікуни, піклувальники).

У разі якщо на думку батьків (опікунів, піклувальників) користування сайту є небажаним для неповнолітнього Користувача чи/або може завдати шкоди його моральному та/чи духовному розвитку, батьки (опікуни, піклувальники ) мають право обмежити доступ гаджетів дитини до Сайту.

Примітка: згідно ч.2  ст.150 Сімейного кодексу України батьки зобов’язані піклуватись про здоров’я дитини і її фізичний, духовний та моральний розвиток.

2. Публікація історій Користувачів  на Сайті

Користувачі Сайту мають право присилати на електронну адресу адміністрації Сайту school.secrets@1plus1.tv текстові матеріали (надалі Історії) , для подальшого розміщення  на сайті.

Вимоги до Історій:

Всі   текстові матеріали (Історії) надані  Користувачами для розміщення на Сайті  відображають виключно думку Користувачів, що їх надали. Адміністрація Сайту не поділяє і не підтримує ці думки, і не є гарантом відповідності розміщених Історій дійсності та  законодавству України. Історії не мають містити посилання на реальних осіб, місця подій, назву закладів та міст. у разі якщо у Історії  на думку Адміністрації Сайту буде міститися  вищезазначена інформація, Адміністрація залишає за собою право видалити/та або замінити такі посилання на вигадані.

Адміністрація Сайту здійснює премодерацію та редагування наданих  Користувачами Історій, а також перевіряє зміст цих Історій і здійснює перевірку Історій (файлів) на відповідність стилю та концепції Сайту, наявність шкідливого програмного забезпечення (вірусів) здатного завдати шкоди вашому комп’ютеру, але не несе відповідальність у випадку отримання вами даних  вірусів з Сайту.

Усі надані для розміщення Історій вважаються власністю Користувачів що їх розмістили до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Надсилаючи Історії для розміщення  Користувач гарантує, що він є власником всіх та будь-яких  авторських   прав на Історію.

Користувачі Сайту не отримують жодних прав на використання матеріалів, розміщених іншими Користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником Історії за їх неправомірне використання.

Всі Історії, надані Користувачами, надаються іншим Користувачам виключно для приватного перегляду на сторінках Сайту та поширення на своїх сторінках в соціальних мережах з правом подальшого репосту (повторної публікації)  в соціальних мережах іншими користувачами. . Користувачі Сайту не мають права копіювати, відтворювати, поширювати, передавати, транслювати, відображати, ліцензувати або іншим чином використовувати будь-які Історії, розміщені на Сайті крім способів використання, зазначених у даному пункті Правил.

Надсилаючи Історію для розміщення на Сайті Користувач надає Сайту безоплатне право на використання, оприлюднення, відтворення, розповсюдження, створення похідних робіт, відображення та виконання з правом передачі таких прав третім особам на території всіх країни Світу протягом всього строку дії авторських прав на  Історії згідно умов даних Правил.

Надаючи Історії для розміщення на Сайті Користувач автоматично надає згоду на їх використання шляхом розміщення в мережі Інтернет (в тому числі соціальних мережах), на здійснення редагування, переробку та/чи адаптацію,  зміну чи видалення всіх даних, що можуть ідентифікувати Користувача чи інших осіб згадуваних в Історії, створення інших Об’єктів авторського права з використанням наданих Користувачем Історій.

Адміністрація Сайту має право без повідомлення Користувача і пояснення причин в будь-який час видалити будь-які Історії (файли) з Сайту, в тому числі Історії (файли) можуть бути видалені в випадку   скарг на їх розміщення від третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких авторських прав, інших майнових та/або немайнових прав, Користувач зобов’язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Сайту.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами Історій, розміщених на Сайті, включаючи їх відтворення та розповсюдження, здійснені як в рамках ресурсу, так і іншими можливими способами, а також за будь-які наслідки подібного використання Історій.

Рішення щодо відповідності Історій  вимогам даним Правил приймає Модератор і/або Адміністратор Сайту на свій розсуд і має повноваження редагувати,  блокувати, переміщати, закривати або видаляти матеріал.

3. Права Адміністрації Сайту

Адміністрація залишає за собою право:

– Блокувати і видаляти Історії, якщо ці Історії не відповідають вимогам і тематиці Сайту;

– видаляти будь-які Історії  на власний розсуд та/або за наявності претензій щодо порушення авторських   прав;

– Змінювати дані Правила та/або будь-які умови використання ресурсу без повідомлення  користувачів. Зміни до Правил будуть опубліковані на сторінках Сайту.

4. Гарантії Користувача

Користувач, гарантує, що всі Історії, надані для розміщення на Сайті,   є оригінальними, Він є законним власником всіх авторських прав на Історії, і надсилаючи їх на адресу Адміністрації Сайту правомірно надає  Сайту належні йому права на використання Історій у відповідності до умов цих Правил.

Надані відповідно до цих Правил права вільні від зобов’язань перед третіми особами. Історії не містять  будь-яких матеріалів, що порушують авторське право, інші права інтелектуальної власності, договірні права, цивільно-правові права та/або інші права третіх осіб.

до Користувача немає і не передбачається ніяких претензій або позовів з боку третіх осіб, які могли б прямо або побічно вплинути на отримані Сайтом згідно з цими Правилами права та повноваження.

Адміністрація Сайту може використовувати Історії без отримання додаткових дозволів від Користувача та/або будь-яких третіх осіб і без здійснення будь-яких виплат Користувачу та/або будь-яким третім особам та без зазначення Автора чи будь-яких даних про Автора, що були надані ним при надсиланні Історії.

У разі пред’явлення Адміністрації Сайту та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов’язаних з використанням Історій, наданих  Користувачем, недотриманням Користувачем Правил користування Сайтом Користувач зобов’язується самостійно (без залучення Адміністрації Сайту) врегулювати їх від свого імені і несе відповідальність за такими претензіями та/або позовами своїми силами і за свій рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення пред’явлених Сайту та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов’язаних з укладанням та/або виконанням Сайтом Договору, використанням Історій, недотриманням Користувачем цих  Правил, Сайту будуть нанесені збитки, Користувач зобов’язується відшкодувати Сайту такі збитки в повному обсязі (включаючи упущену вигоду).

Користувач гарантує що надіслані ним файли не  містять вірусів або будь-яких інших програмних продуктів що містять шкідливий код.

5. Інші умови

Користувач, використовуючи Сайт тим самим автоматично підтверджує, що ознайомився та погоджується з умовами цих Правил, які вважаються підписаними Користувачем по факту користування сайтом   і жодна із умов цих Правил не суперечить інтересам Користувача.

Згідно з цими Правилами Користувач не набуває права вимоги щодо оплати Адміністрацією Сайту наданих прав інтелектуальної власності.

Використання тим чи іншим способом Історій, наданих Користувачем, є правом, а не зобов’язанням Адміністрації Сайту, і ми не несемо ніякої відповідальності перед Користувачем за невикористання таких Історій.

Ресурс має право на власний розсуд вирішувати питання про зазначення імені Користувача при використанні Історій згідно з умовами цього Договору.

6. Порушення

Порушенням даних Правил вважається надання  будь-яких матеріалів, що підпадають під категорії: матеріали інформаційного характеру, які порушують права третіх осіб на патент, торговий знак, комерційну таємницю, авторські права або інші права власності;

7. Відповідальність Адміністрації Сайту

Адміністрація Сайту не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження наданих  Користувачем Історій(файлів).

Адміністрація Ресурсу залишає за собою право, без попереднього повідомлення, видалити будь-які (файли) з Сайту або тимчасово обмежити доступ до них. Адміністрація не несе відповідальності за неможливість використання в повному обсязі функцій Сайту.

Адміністрація Сайту має право розміщувати рекламні оголошення на розміщених Історіях та/або на сторінках Сайту, розміщувати засоби для підрахунку кількості переглядів Історій Користувачами Сайту, створювати інші сервіси на сторінках Сайту з розміщеними на них Історіями.

Адміністрація ресурсу не дає жодних гарантій щодо доступності Сайту у всіх країнах Світу. Користувачі Ресурсу несуть повну відповідальність за дотримання законодавства України та міжнародного законодавства при використанні Сайту.

8. Права на використання Історій

Користувач, надаючи Історії для публікації на Сайті, передає Адміністрації Сайту майнові права на використання Історій, а саме:

– Право на оприлюднення (випуск у світ, розкриття публіці), тобто право вчиняти дії, які вперше роблять Історії, доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу (тобто право на демонстрацію його оригіналів (складових частин) або примірників будь-яким способом необмеженому колу осіб), публічної демонстрації, публічного повідомлення і т.п.

– Права на публічний показ і публічне сповіщення (доведення до загального відома) надісланих Користувачем Історій будь-яким візуальним способом та/або для будь-якого використання за допомогою   засобів мережі Інтернет);

– Право доводити до загального відома публіки надіслані файли, таким чином, що її представники можуть отримувати доступ до Історій з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором, включаючи право на використання Історій в мережі Інтернет (включаючи відтворення та розповсюдження) будь-яким чином та будь-яким способом;

– Право на самостійне здійснення   очищення Історій  від будь-яких видів реклами, на зміну  (оформлення, тексту) та інших дій що є переробкою та /адаптацією Історій;

– Право здійснювати накладення графічного зображення товарного знаку (логотипів) Адміністрації Сайтів, а також Рекламодавців чи Спонсорів;

– Право на повторне оприлюднення Історій , якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, яка здійснила перше оприлюднення;

– Дія прав наданих Користувачем згідно даних Правил розповсюджується на території  країн всього світу;

– Права передаються Користувачем Сайту з моменту надсилання  Користувачем Історії на  електронну адресу school.secrets@1plus1.tv на весь термін дії авторського права відповідно до чинного законодавства про авторське право .

9. Порушення авторських прав

Якщо Користувач  вважає, що його захищена авторськими правами Історія опубліковано на Сайті без дозволу, або порушено його авторські, суміжні та/чи інші права, – має право особисто або через уповноваженого представника надіслати сповіщення про порушення його авторських прав з наданням підтвердження факту порушення.

Застерігаємо, що надсилання неправдивих (необґрунтованих) претензій може призвести до блокування дії Вашого облікового запису.

Ми приймаємо сповіщення про порушення авторських прав надіслані поштою.